Spreuken: Religieus
Hier volgen een aantal spreuken & teksten met een religieuze lading:

"In libben sûnder wiisheid             Een leven zonder wijsheid
is in libben sûnder ljocht,              is een leven zonder licht,
in libben sûnder leafde                  een leven zonder liefde
is in libben om e nocht."                is een leven voor niets geleefd.

Uit: 'Lit us derom drinke' van Gerrit Breteler.

"Vergeving verandert niet het verleden, maar wel de toekomst...

"Gebruik je geloof als een stok om op te leunen,
niet als een stok om mee te slaan.

"Meet people, not in the mind of the crusades,
but with a crucified mind.
"

Kom mensen tegemoet niet met de instelling van de kruisridder,
maar met de instelling van de gekruisigde. 

"De evolutietheorie is geen wetenschap,
maar een ontkenning van wat de wetenschap heeft bewezen
."

"Liegen doet men op twee manieren: door een leugen te vertellen of door de waarheid te verzwijgen.
Die laatste is de meest voorkomende.

"De wereldvrede wordt beter gediend door de zachtmoedigheid van Jezus Christus dan door de eindeloze wraakacties van godsdienstfanaten die zich in hun eer aangetast voelen.

"Echte bijbelkennis is die kennis die in onze handel en wandel voor anderen zichtbaar is geworden.

"Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
"

"Lees de Bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam."

"Je kunt delen zonder lief te hebben,
maar nooit liefhebben zonder te delen.
"

"De mantel der Christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt."

"Op een dag zullen jullie in de krant lezen dat ik dood ben.
Geloof het niet. Op die dag zal ik meer leven dan ooit.
"

"Als God ons zendt, gaat Hij met ons mee...."

"Als het je niet lukt om met je kinderen over Jezus te praten,
praat dan met Jezus over je kinderen.
"

"Leven zonder te bidden is net zoiets als een huis bouwen zonder spijkers te gebruiken."

"Verdriet drukt een mens terneer, een vriendelijk woord beurt hem op."

"Je hebt meer aan de verwijten van een wijs man,
dan aan de complimenten van een dwaas.
"

"Wie naar heilzame terechtwijzingen luistert, wordt tot de wijzen gerekend."

"Alleen je eigen hart voelt het verdriet ten volle
en ook je vreugde kan een ander niet volledig delen.
"

"Afwezigheid van ondeugd is geen deugd."

"De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden."

"In een waardevol gesprek is het spreken een gevolg van het luisteren."

"Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest."

"Het is onzin, zegt het verstand...
Het is belachelijk, zegt de trots...
Het is onmogelijk, zegt de ervaring...
"

"Het is wat het is, zegt de liefde."

"De essentie van liefde is: de ander uitnodigen te zijn wie hij is."

"Ik besef nu dat een traan geen teken is van zwakte maar van kracht."

"Vaak bouwen we overtuigingen op en komen daar in vast te zitten."

"Als je met liefde kijkt, kan je alles zien, oordeel je niet en heb je de vrijheid er iets mee te doen."

"De basis van werkelijke communicatie is de afwezigheid van oordeel."

"Vrijheid kan beangstigend zijn als je je veiligheid vond in begrenzingen."

"We zien de dingen vaak niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wijzelf zijn."

"De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst."

"Wie zijn eigen beperkte blikveld opgeeft, komt dichter bij iets dat Jezus ons wil geven: Liefde en verbondenheid met ieder die lijdt en sterft. Ook met diegenen die buiten jouw kring staan."

"Natuurlijk bestaat God! Je denkt toch zeker niet dat ik elke zondag zo vroeg opsta om iemand te aanbidden die niet bestaat?"

"Als een zorg te klein is om haar tot een gebed te maken, dan is ze ook te klein om tot een last te zijn."

"EVOLUTIE: Er gebeurt de laatste tijd niet veel bijzonders he....."

E-mailen
Bellen
Map
Info