Aanpassingen ARBO Houtbewerkingsmachines

Sinds 1995 zijn voor Europa de zogenaamde CE normeringen vastgesteld. Alle machines die vanaf 1 januari 1995 zijn geproduceerd, moeten aan strenge eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld stilstand van het bewerkingsgereedschap binnen 10 seconden na uitschakeling, enzovoort.

Vervolgens werden in 1997 de normen bekend voor aanpassing van bestaande machines, die zijn geproduceerd voor 1 januari 1995. De eisen hiervoor zijn minder streng, zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om deze machines te laten voorzien van een automatische motorrem, maar wel zijn voorzieningen als een nullastbeveiliging, noodstoppen, enz. verplicht.

Daarbij is het niet belangrijk hoeveel draaiuren de machines maken, maar alleen de vraag of de machines worden gebruikt door werknemers. Zodra een bedrijf dus werkt met personeel en dat personeel mag of moet met de machines werken, is dat bedrijf verplicht om het machinepark aan de eisen te laten voldoen. Voor Nederland is ondermeer de stichting S.K.H. (die bijvoorbeeld ook de KOMO certificaten onder beheer heeft) door het ministerie aangewezen als 'notified body'. SKH heeft de wetgeving  (Europese en Nederlandse wetgeving) vertaald in zogenaamde normen.   

Ons bedrijf is door S.K.H. gecertificeerd om houtbewerkingsmachines aan te passen aan die normen en daarna te voorzien van een goedkeuringssticker. Wij worden door  S.K.H. op regelmatige basis gecontroleerd, zodat u als bedrijf de zekerheid heeft dat wij uw machines volgens de normen aanpassen.

U heeft als beheerder van het machinepark niet de verplichting om uw machines van een goedkeuringssticker te laten voorzien, u zou bijvoorbeeld ook zelf uw machines mogen aanpassen aan de wetgeving. Daarmee bent u ook zelf verantwoordelijk voor die aanpassingen en als er  -wat natuurlijk niet te hopen is- een ongeval gebeurt met een machine, zult u zelf moeten aantonen dat de machine aan de wettelijke eisen voldoet. Kunt u dat niet, dan kunt u rekenen op een flinke boete van de Arbeidsinspectie en loopt u het risico, dat uw ongevallenverzekering weigert uit te betalen.

Ook als er (nog) geen ongeval heeft plaatsgevonden, maar de arbeidsinspectie komt uw bedrijf controleren, dan loopt u het risico op een boete als u niet kunt aantonen dat uw machines aan de eisen voldoen.

Als de keuringsinspecteur een machine ziet met een  SKH goedkeuringssticker, dan zal deze over het algemeen al bij voorbaat aannemen dat deze machine in orde is. Wanneer hij/zij toch nog vindt dat er onvolkomenheden zijn, dan kunt u in eerste instantie op ons terugvallen en eventueel via ons op  S.K.H. U legt daarmee de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat de machine aan de eisen voldoet bij ons.

Overigens is het niet zo dat bedrijven waarbij alleen de eigenaar gebruik maakt van machines rustig achterover kunnen leunen en niets hoeven te doen. Er zijn steeds meer verzekeraars die in de voorwaarden van bijvoorbeeld een ongevallenverzekering de eis opnemen dat machines aan de huidige wettelijke eisen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor uitbetaling bij ongevallen.

Het is dus voor alle bedrijven belangrijk om een inventarisatie te (laten) maken van het machinepark en zonodig e.e.a. aan te laten passen.    Bedenk wel, aanpassen lijkt soms duur, maar niet aanpassen kan uiteindelijk veel duurder uitpakken.

E-mailen
Bellen
Map
Info